Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 7 of 7 (0.726 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Sundbyberg"
[texts]Betalningsförsäkran - Filipsborgsarkivet
Johan Hedberg som var ägare till Kakel- & Fajansfabriken i Sundbyberg har tagit ett lån som han härigenom intygar att han kommer att återbetala plus 6% ränta. Vem mottagaren framgår inte. Men troligen är det P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 249; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; hedberg; sundbyberg; kakel; fabrik; svanberg; sundbyberg
Downloads: 13
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 1000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 287; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kakel; fabrik; sundbyberg; hedberg; svanberg; lån
Downloads: 14
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 1000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 281; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; hedberg; sundbyberg; kakel; fabrik; lån; svanberg
Downloads: 8
[texts]Efter konkursen - Filipsborgsarkivet
Albert Jansson skriver till P.A.Svanberg och berättar om hur det går att hämta maskinerna från den konkursade Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg.
Keywords: kalix id 282-283; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; konkurs; kakel; fabrik; sundbyberg; jansson
Downloads: 33
[texts]Efter konkursen - Filipsborgsarkivet
John Hedberg skriver till sin morbror P.A. Svanberg och berättar om situationen vid den konkursade Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Problem uppstår då köpare och säljare har svårt för att ta beslut i affären.
Keywords: kalix id 285-286; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; hedberg; kakel; fabrik; sundbyberg; konkurs
Downloads: 62
[texts]Duvbo och Solhem - Bergmankällor
Företaget Hem på landet startades 1899 på initiativ av Carl Alm d.y. Deras affärsidé var att köpa upp egendomar för att bygga hem för främst hantverkare och arbetare. Man började med Duvbo i Sundbyberg och och senare Solhem i Spånga socken. Denna skrift är från 1903 och ursprungligen digitaliserad hos Stockholmskällan.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; carl alm; duvbo; solhem; sundbyberg; spånga; ab hem på landet; kalix avd l böcker; kalix avd f bergman i stockholm; bergmankällor
Downloads: 279
[texts]Konkursbo - Filipsborgsarkivet
Inventarieförteckning av konkursboet i Johan Hedbergs Kakel & Fajansfabrik i Sundbyberg, Stockholm. P.A. Svanberg hade tydligen ett samarbete när det gäller denna fabrik. Exakt hur deras relationer framgår inte här.
Keywords: kalix id 252-279; kalix avd ö förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; förteckning; hedberg; konkursbo; sundbyberg; svanberg; kakel; fabrik; stockholm
Downloads: 59
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts